Vystymo lenta 50x70cm kietu pagrindu, melsva – VAIKUPASAULIS