Vystymo lenta 50x70cm kietu pagrindu “Planeta” – VAIKUPASAULIS