Vystymo lenta 50x70cm kietu pagrindu, pilka - VAIKUPASAULIS