Vystymo lenta 50x70cm kietu pagrindu “Banginukai”, balta – VAIKUPASAULIS